O anatomii


Anatomie obecně je biologický obor, který se zabývá vnitřní stavbou organismů. Anatomie lidského těla se tedy logicky zabývá vnitřní stavbou lidského těla.

Touto vnitřní stavbou se nejčastěji rozumí tzv. orgánová soustava (nebo také orgánový systém). Jedná se o soustavu (systém) orgánů, které v lidském těle vykonávají určitou funkci, přičemž všechny tyto orgánové soustavy dohromady tvoří celé tělo.

Nejčastěji se rozlišují následující soustavy:
- dýchací soustava (Respiratory system),
- oběhová soustava (Circulatory system),
- nervová soustava (Nervous system), zvláštní částí nervové soustavy jsou smyslové orgány,
- kožní soustava (Integumentary system),
- pohybová a opěrná soustava, která se dále dělí na kosterní (Skeletal system) a svalovou soustavu (Muscular system),
- trávicí soustava (Digestive system),
- vylučovací soustava (Urinary system),
- rozmnožovací soustava (Reproductive system),
- endokrinní soustava (soustava žláz s vnitřní sekrecí),
- exokrinní soustava (soustava žláz s vnější sekrecí) a
- lymfatický systém (Lymphatic system).

Oblíbené obrázky