Nervová soustava


Nervová soustava slouží především k zachycení a zpracování podnětů působících na organismus a zajištění odpovídající reakce na ně. Zajišťuje také nervové řízení, které je mnohem rychlejší než hormonální, a tudíž je vhodnější k přenosu informací, které vyžadují rychlou reakci.

Obrázek: centrální nervová soustava
Obrázek: centrální nervová soustava


Obrázek: periferní nervová soustava
Obrázek: periferní nervová soustava


Obrázek: neuron
Obrázek: neuron


Obrázek: mozek Obrázek: mozek
Obrázek: mozek (červeně mozeček)
Obrázek: mozek


Obrázek: mozkové tepny
Obrázek: mozkové tepny


Obrázek: řez středním mozkem
Obrázek: řez středním mozkem


Obrázek: hypothalamus
Obrázek: hypothalamus


Obrázek: trojklanný nerv
Obrázek: trojklanný nerv


Oblíbené obrázky