Oběhová soustava


Oběhová soustava, nebo-li také kardiovaskulární systém či cévní soustava, slouží k transportu živin, plynů a odpadních látek z tkání nebo naopak do tkání. Člověk a ostatní obratlovci mají uzavřenou oběhovou soustavu; transportním médiem je krev.

Obrázek: kardiovaskulární systém člověka
Obrázek: kardiovaskulární systém člověka


Obrázek: červená krvinka, krevní destička a bílá krvinka
Obrázek: červená krvinka, krevní destička a bílá krvinka


Obrázek: srdce a plíce
Obrázek: srdce a plíce


Obrázek: umístění srdce v hrudním koši
Obrázek: umístění srdce v hrudním koši


Obrázek: aorta
Obrázek: aorta


Obrázek: aorta detail
Obrázek: aorta detail


Obrázek: horní dutá žíla
Obrázek: horní dutá žíla


Obrázek: dolní dutá žíla
Obrázek: dolní dutá žíla


Obrázek: krkavice
Obrázek: krkavice


Obrázek: vrátnicová žíla
Obrázek: vrátnicová žíla


Obrázek: lymfatická soustava
Obrázek: lymfatická soustava


Oblíbené obrázky