Rozmnožovací soustava


Rozmnožovací soustava, jinak také zvaná pohlavní soustava či reprodukční systém, je soustava orgánů mnohých živočichů, která slouží k rozmnožování. Na rozdíl od většiny ostatních soustav orgánů jsou orgány rozmnožovací soustavy u opačných pohlaví odlišné.

Pohlavní orgány muže:

Obrázek: Pohlavní orgány muže


Obrázek: Pohlavní orgány muže


Obrázek: Pohlavní orgány muže


Obrázek: prostata


Pohlavní orgány ženy:

Obrázek: Pohlavní orgány ženy


Obrázek: Pohlavní orgány ženy


Obrázek: Pohlavní orgány ženy


Oblíbené obrázky